Denne side er under redigering

 Her finder du tilfredshedsundersøgelsen lavet i 2017. Herunder forældrenes tilfredshed med det pædagogiske indhold, rammerne, åbningstid osv.