Uvelse Børnehuse
Hjemmesiden er under redigering
Uvelse Børnehuse er en lille, tryg og hyggelig institution bestående af 2 huse beliggende  midt i byen op til fodboldbaner, hallen som vi bruger hver uge og kun et stenkast eller to fra Uvelse skole som vi har et godt og veludbygget samarbejde med.

I vores daglige pædagogiske virke lægger vi vægt på, at børnene mødes med omsorg og anerkendelse af nærværende og engagerede voksne. Vi har fokus på at børnene er sammen med fagligt velfunderede voksne, i en hverdag der er præget af leg og læring i små og store fællesskaber.

Forældrene er vores nærmeste samarbejdspartnere og medansvarlige når det drejer sig om at sikre børnenes udvikling og trivsel. Jeres opbakning og kendskabet til egne børn er af vital betydning for børn og personale.

Vi bruger vores lokale natur og de andre muligheder der findes lokalt og det omgivende samfund. Børnene, især i børnehaven er ude hver dag året rundt, med få untagelser.
Uvelse Børnehuse
Kom og besøg os


Områdeleder Pia Andersen, pande@hillerod.dk 72 32 49 02

Daglig Leder Uvelse Børnehuse
Mie Winther Olsen miol@hillerod.dk