Børnegrupper

 

I Uvelse Børnehuse har vi valgt at have familiegrupper. Det betyder, at der er børn i alderen 0 til cirka 5 år på samme stue. Herudover har vi også en storebørnsgruppe, Kløver, som er for de børn som skal i skole.

Familiegrupper

Vi arbejder med familiegrupper fordi:

  • De små kan spejle sig i de store og dermed blive hurtigere selvhjulpne.
  • De samme voksne indtil 4,8 år. Dvs. færre skift ml. grupper.
  • Børnene stimuleres af at være sammen med børn i flere aldre.
  • De større børn bliver uden at ane det forbilleder og kulturbærere.
  • Det at være stor i en familiegruppe medfører en selvindsigt og en selvtillid, som man ikke får ved kun at være sammen med jævnaldrende. 
  • Ved at deltage og bidrage til omsorgen for de små får den store en funktion i fællesskabet og en samhørighed med både den voksne og den lille.
  • De små i familiegruppen nyder godt af al den omsorg, som han/hun udsættes for.
  • Leg mellem børn i forskellige aldre giver en mulighed for læring og udvikling, som ikke er til stede i leg mellem jævnaldrende børn.

 

Storbørnsgruppen