Forældrene er vores nærmeste samarbejdspartnere og medansvarlige, når det drejer sig om at sikre børnenes udvikling og trivsel.

Jeres opbakning og kendskabet til egne børn er af vital betydning for både børn og personale.

Læs om forældretilfredshedsundersøgelsen i Hillerød Kommune.