Nye børn

Jeres barns start i institutionen kan være en stor omvæltning. Vores erfaring er, at en langsom indkøring er det bedste for barnet. Den første tid barnet skal være alene, er det en god ide med korte dage, for derefter langsomt at gøre dagene længere. Nye børn og deres forældre indbydes til en opstartssamtale med pædagogisk personale inden barnet starter. Her vil der være mulighed for at I som forældre fortæller om jeres barn samt der vil blive fortalt om hverdagen i institutionen. Det er også på dette møde I sammen bliver enige om indkøringen af jeres barn.